Камара на енергийните одитори

Прочети още

С настоящата покана, Управителният съвет на КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ /КЕО/ - гр. София на основание чл.26, ал.1 и ал.2 ЗЮЛНЦ във вр.чл.24, ал.2 във вр.чл.25, ал.1 и ал.2 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на КЕО, което ще се проведе на 10.11.2021 г. /сряда/ от 11.00 ч. на адрес: гр. София, ул. Раковски №108, Дом на науката и техниката /ФНТС/, етаж 2, зала № 2 „Проф. Иван Попов“

Поканата и дневния ред на заседанието можете да намерите в прикачения файл.

Покана и дневен ред

cee-bg @2023